Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pams-Atelier

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Pams-Atelier, gevestigd te Doorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder inschrijvingsnummer 61527424.

1. Toepasselijkheid
Pams-Atelier is een webwinkel voor vrouwen die zichzelf of een ander een leuk cadeautje gunnen, of natuurlijk die ene man die voor zijn vrouw of dochter iets leuks zoekt. Op al deze leveringen zijn de volgende verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Door het doen van een bestelling aanvaardt u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2. Prijzen
 De vermelde prijzen zijn in euro's, exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden aan de hand van het gewicht en verpakkingskosten bepaald binnen Nederland. Voor bestellingen naar het buitenland gelden afwijkende tarieven, neem hierover contact met ons op.

3. Betalingen
 Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bevestigingsmail met hierin de specificatie van uw bestelling en de totaalprijs. Particulieren dienen vooraf te betalen. Deze totaalprijs door overschrijving op rekeningnummer NL45 KNAB 0255 6542 35  t.n.v. Pams-Atelier te Doorn, onder vermelding van het bestelnummer. Deze betaling dient binnen 7 dagen na de besteldatum te zijn voldaan. Daarna zal de bestelling worden verzonden.  Zolang verschuldigde betalingen niet zijn gedaan, is Pams-Atelier gerechtigd bestellingen op te schorten.

Ook kunt u kiezen voor betalingen met Ideal en bancontact.

4. Levering
 Uw bestelling wordt uiterlijk binnen 5 dagen, mits voorradig, na ontvangst van de betaling verzonden. Afwijkende levertermijnen worden bij de desbetreffende producten specifiek vermeld. Voor de voorwaarden voor levering in het buitenland verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
De uiterste leverdatum is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Na overschrijding van deze periode heeft u de mogelijkheid de bestelling te annuleren, waarna wij uw betaling zullen terugstorten. Binnen Doorn, Driebergen, Maarn en Zeist worden geen verzendkosten gerekend,het wordt bezorgd of kan het op een afgesproken tijd afgehaald worden. Kies hiervoor voor de betalings wijze; betalen bij afhalen.

5. Ruilen en retourneren
  Mocht een artikel  niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden met opgave van reden. Retourzenden geschiedt op eigen kosten en voor eigen risico onder de volgende voorwaarden:
 - De artikelen dienen binnen 14 werkdagen na ontvangst geretourneerd te worden
 - De artikelen dienen in originele, onbeschadigde staat van verzending te zijn, in originele verpakking

Pams-Atelier voert uw bestelling met de grootst mogelijk zorg uit. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling een mail sturen aan pamsatelier@gmail.com .  Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen.

 

6. Overmacht
 Pams-Atelier heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Pams-Atelier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaand iedere tekortkoming welke niet aan Pams-Atelier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vragen, klachten en opmerkingen
 Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met Pamela op via pamsatelier@gmail.com .

 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Pams-Atelier.nl.

 

© 2014 - 2024 Pams-Atelier- de Teckel Webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel